Voorwaarden HePatho      Hepatho

Eenieder die Sociëteit HePatho bezoekt gaat akkoord met deze regels.

 • HePatho is een sociëteit van en voor studenten van de M.F.L.S.. Medewerkers van het LUMC zijn welkom, maar kunnen, mits ze niet hebben gereserveerd, worden gevraagd ergens anders te gaan borrelen. Groepen groter dan 10 personen bestaande uit niet-leden zijn verplicht te reserveren.
 • In het gehele LUMC, waaronder Sociëteit HePatho, geldt een rookverbod. Roken is alleen buiten toegestaan, op de daarvoor aangewezen plekken.
 • Op het LUMC-terrein dient men zich te gedragen conform normale gedragsregels en omgangsvormen. 
 • Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • De barcommissie kan elke bezoeker bij twijfel om legitimatie vragen. 
 • Het gebruik, bezit en/of verhandelen van drugs en/of verdovende middelen is niet toegestaan op het LUMC-terrein. 
 • Aanwijzingen van de barcommissie, het M.F.L.S.-bestuur of werknemers van het Facilitair Bedrijf van het LUMC dienen terstond opgevolgd te worden. 
 • De barcommissie en het M.F.L.S.-bestuur houden zich het recht voorbehouden eenieder zonder opgave van redenen de toegang te ontzeggen tot Sociëteit HePatho.
 • Schade wordt verhaald op de veroorzaker. 
 • De M.F.L.S., het LUMC en de Universiteit Leiden zijn niet aansprakelijk voor schade aan en vermissing van persoonlijke eigendommen. 
 • Het niet opvolgen van bovenstaande regels resulteert in ontzegging van de toegang tot Sociëteit HePatho.
 • Bij wetsovertredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Eenieder die HePatho afhuurt voor een borrel stemt toe een vrijwilligersvergoeding te betalen, meer informatie bij het BarManagement.