Ereleden

Ereleden

Ereleden

Ereleden & Lid van Verdienste

De M.F.L.S. kent twee eretitels die vanuit de Vereniging toegekend kunnen worden. Ten eerste is er de titel van Erelid. Het is algemeen aangenomen dat een erelid diegene is, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de Vereniging, buiten zijn eigen functie om.

De M.F.L.S. kent vijf ereleden, waarvan er nog twee in leven zijn. Dit zijn prof. dr. O.J.S. Buruma en prof. dr. E.C. Klasen. Zij zijn respectievelijk het vierde en vijfde erelid van de Vereniging. Helaas zijn prof. dr. M.J. Giphart, prof. dr. B.J. Vermeer en prof. dr. G.J. Tammeling overleden. 

Het contact met de ereleden wordt onderhouden door de Secretaris van het M.F.L.S.-bestuur. Er worden regelmatig brieven gestuurd en de ereleden zijn altijd van harte welkom bij evenementen zoals het Onderwijsdebat, de Onderwijsprijzen en de Student-Docent borrels. Verder bieden zij advies op bestuurlijk en beleidsmatig niveau en kan het Bestuur altijd bij hen terecht met ingewikkelde vraagstukken.

Sinds 25 maart 2021 is er een nieuwe titel in het leven geroepen binnen de M.F.L.S., namelijk de titel Lid van Verdienste. Leden van Verdienste hebben geen positie buiten de M.F.L.S. bekleed, maar hebben zich juist binnen hun functie bij de M.F.L.S. buitengewoon ingezet. Deze titel is opgezet om aan Heleen Marijt te kunnen toebedelen. Zij is 38 jaar lang de secretaresse van de M.F.L.S. geweest en heeft, na 40 jaar in het LUMC te hebben gewerkt, op 1 april 2021 afscheid genomen. Als blijk van waardering voor alles wat zij voor de M.F.L.S., haar Besturen en haar leden heeft betekend, is deze titel haar toebedeeld.

Prof. dr. G.J. Tammeling - Erelid

Prof. dr. Tammeling was tijdens zijn leven bijzonder hoogleraar in de Klinische Pathofysiologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was decaan van de Medische Faculteit Leiden van 1979 tot 1987. Bij zijn afscheid als decaan op 9 oktober 1987, is hij benoemd tot erelid van de M.F.L.S.. Elk jaar wordt de prof. dr. Tammelingprijs aan de beste docent van het LUMC. Deze prijs wordt sinds 1987 uitgereikt en draagt sinds 1997 de naam van deze bijzondere en inspirerende docent.

Prof. dr. B.J. Vermeer - Erelid

Prof. dr. Vermeer was bij leven hoogleraar in de Huid- en Geslachtsziekten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf 1996 was hij decaan van de faculteit Geneeskunde en heeft de fusie met het AZL tot het Leids Universitair Medisch Centrum meegemaakt. Na zijn afscheid is hij op 30 oktober 2003 benoemd tot erelid van de M.F.L.S. In 2004 werd hij door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. 

Prof. dr. M.J. Giphart - Erelid

Prof.dr. Giphart was hoogleraar Biomedische wetenschappen en werkzaam bij de afdeling Immunohaematologie en Bloedtransfusie. Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van het Biomedisch onderwijs, dat meer moest aansluiten bij de klinische wetenschappelijke zaken in het LUMC en zodoende meer moest aansluiten op de kliniek. Hij werd op 12 april 2006 benoemd tot erelid van de M.F.L.S..

Prof. dr. O.J.S. Buruma - Erelid

Prof. dr. Buruma was Voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC. Daarnaast was hij hoogleraar in het Gezondheidszorgbeleid. Hij is onder andere betrokken geweest bij de fusie van de faculteit Geneeskunde met het AZL, waardoor het LUMC gevormd werd. Daarnaast is onder zijn bestuur Hepatho aan de studenten geschonken. Op 2 november 2006 werd hij benoemd tot erelid van de M.F.L.S.

Prof. dr. E.C. Klasen - Erelid

Prof. dr. Klasen was Decaan van het LUMC van 2003 tot 2012. Hij heeft zich hard gemaakt voor studenteninspraak en heeft een grote rol gespeeld bij het integreren van M.F.L.S.-ruimtes, zoals Hepatho, in het LUMC. Na zijn afscheid werd hij op 15 maart 2012 benoemd tot erelid van de M.F.L.S.

Heleen Marijt - Lid van Verdienste

Heleen Marijt is 38 jaar secretaresse van de M.F.L.S. geweest. Zij is in 1983 in dienst gekomen bij de M.F.L.S. en is op 1 april 2021, na 40 jaar in het LUMC te hebben gewerkt, met pensioen gegaan. Ze heeft ieder Bestuur ondersteund wat betreft secretariële zaken. Waar dit in het begin allemaal op typmachines gebeurde, is dit over de jaren steeds meer gedigitaliseerd. Ook heeft Heleen veel zorg gedragen voor het archief, dat een aantal jaar geleden naar haar vernoemd is. Zij werd op 25 maart 2021 benoemd tot Lid van Verdienste van de M.F.L.S.

Partners