Adviserende commissies

College van Toetsing en Advies (CvTA)

College van Toetsing en Advies (CvTA)

College van Toetsing en Advies (CvTA)

 

College van Toetsing en Advies (CvTA)

Het College van Toetsing en Advies (CvTA) is een adviesorgaan voor het M.F.L.S.-bestuur. Tot aan het jaar 2010-2011 is er een Comité van Advies geweest, welke in het jaar 2010-2011 is omgevormd naar het huidige CvTA.

Het doel van het CvTA is het adviseren van het M.F.L.S.-bestuur. Daarnaast is het CvTA belangrijk om kennis over de Vereniging te behouden. De personen uit het CvTA kijken met een ruime blik naar de Vereniging. Bij problemen, belangrijke beslissingen, of wanneer het Bestuur geen eenduidige mening kan vormen en daardoor geen besluit kan nemen, kan het CvTA om advies gevraagd worden.

Leden

 • Tim Roumen

  Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2021-2022

 • Elise van Walraven

  Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2021-2022

 • Merian Kuipers

  Lid Intern M.F.L.S.-bestuur 2014-2015

 • Ramzi Khalil

  Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2012-2013

 • Niels Brouwer

  Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2012-2013

 • Joren Verhoog

  Lid Onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-bestuur 2015-2016

 • Renee Noten

  Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2015-2016

 • René Wouters

  Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2014-2015

 • Marleen Gerretsen

  Lid Onderwijs Biomedische Wetenschappen M.F.L.S.-bestuur 2016-2017

 • Maayke de Koning

  Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2017-2018

 • Anouk Heesters

  Lid Extern M.F.L.S.-bestuur 2018-2019

 • Floor van Dillen

  Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2022-2023

 • Koen Aalders

  Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2022-2023

Partners