Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling zijn mensen die hun naam verbinden aan de M.F.L.S. Zij geven op deze manier te kennen, activiteiten en doelstellingen van de Vereniging te steunen.

Erelid M.F.L.S. en oud-Voorzitter Raad van Bestuur LUMC Prof.dr O.J.S. Buruma
Erelid M.F.L.S., oud-Decaan en oud-lid Raad van Bestuur LUMC Prof.dr. E.C. Klasen
Decaan en lid Raad van Bestuur LUMC Prof. dr. P.C.W. Hogendoorn
Rector Magnificus Universiteit Leiden Prof. dr. ir. H. Bijl
Oud-Voorzitter Raad van Bestuur LUMC Prof. dr. W.J.M. Spaan
Oud-Voorzitter Raad van Bestuur LUMC Prof. dr. F.C. Breedveld
Oud-Rector Magnificus Universiteit Leiden Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Burgemeester van Leiden Drs. H.J.J. Lenferink
Hoogleraar Anatomie, LUMC Prof.dr. G.J.R. Maat
Emeritus Hoogleraar Fysiologie, LUMC Prof.dr. W.J. Rietveld
Emeritus Hoogleraar Medische Ethiek, LUMC Mw. Prof.dr. H.M. Dupuis
Hoogleraar Immunopathologie, LUMC Prof.dr. J.A. Bruijn

Partners