College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies (C.v.T.A.)

Het College van Toetsing en Advies (C.v.T.A.) is een adviesorgaan voor het M.F.L.S.-bestuur. Tot aan het jaar 2010-2011 is er een Comité van Advies geweest, welke in het jaar 2010-2011 is omgevormd naar het huidige C.v.T.A..

Het doel van het C.v.T.A. is het adviseren van het M.F.L.S.-bestuur. Daarnaast is het C.v.T.A. belangrijk om kennis over de Vereniging te behouden. De personen uit het C.v.T.A. kijken met een ruime blik naar de Vereniging. Bij problemen, belangrijke beslissingen, of wanneer het Bestuur geen eenduidige mening kan vormen en daardoor geen besluit kan nemen, kan het C.v.T.A. om advies gevraagd worden. Het C.v.T.A. houdt daarnaast toezicht op het Subsidiefonds van de M.F.L.S. en zorgt voor de keuring van subsidieaanvragen bij dit fonds

C.v.T.A. 2021-2022

Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2021-2022 Tim Roumen
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2021-2022 Elise van Walraven
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2020-2021 Claire Eymaal
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2020-2021 Vincent van der Wolf
Lid Intern M.F.L.S.-bestuur 2014-2015 Merian Kuipers
Lid Onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-bestuur 2013-2014 Wietske Boer
Penningmeester BarManagement 2013-2014 Emma Brouwer
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Ramzi Khalil
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Niels Brouwer
Lid Onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Joren Verhoog
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Renee Noten
Lid Extern M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Sabine Bezstarosti
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2014-2015 René Wouters
Voorzitter en Secretaris BarManagement 2014-2015 Robbert Mooij
Student-Assessor 2014-2015 Daniel Kleijn

Partners