College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies (C.v.T.A.)

Het College van Toetsing en Advies (C.v.T.A.) is een adviesorgaan voor het M.F.L.S.-bestuur. Tot aan het jaar 2010-2011 is er een Comité van Advies geweest, welke in het jaar 2010-2011 is omgevormd naar het huidige C.v.T.A..

Het doel van het C.v.T.A. is het adviseren van het M.F.L.S.-bestuur. Daarnaast is het C.v.T.A. belangrijk om kennis over de Vereniging te behouden. De personen uit het C.v.T.A. kijken met een ruime blik naar de Vereniging. Bij problemen, belangrijke beslissingen, of wanneer het Bestuur geen eenduidige mening kan vormen en daardoor geen besluit kan nemen, kan het C.v.T.A. om advies gevraagd worden. Het C.v.T.A. houdt daarnaast toezicht op het Subsidiefonds van de M.F.L.S. en zorgt voor de keuring van subsidieaanvragen bij dit fonds

C.v.T.A. 2023-2024

Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2023-2024 Isabel Kollen
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2023-2024 Maurits Staal
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2022-2023 Floor van Dillen
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2022-2023 Koen Aalders
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Ramzi Khalil
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Niels Brouwer
Lid Intern M.F.L.S.-bestuur 2014-2015 Merian Kuipers
Assessor LUMC 2014-2015 Daniël Kleijn
Lid Onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Joren Verhoog
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen M.F.L.S.-bestuur 2016-2017 Marleen Gerretsen
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2017-2018 Maayke de Koning
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2017-2018 Irma Gremmen
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2018-2019 Maud Schoot Uiterkamp
Lid Extern M.F.L.S.-bestuur 2018-2019 Anouk Heesters
Voorzitter Barmanagement 2018-2019 Jonne ter Braake
Lid Onderwijs Geneeskunde en Farmacie M.F.L.S.-bestuur 2019-2020 Marlou Leenders

Partners