College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies

College van Toetsing en Advies (C.v.T.A.)

Het College van Toetsing en Advies (C.v.T.A.) is een adviesorgaan voor het M.F.L.S.-bestuur. Tot aan het jaar 2010-2011 is er een Comité van Advies geweest, welke in het jaar 2010-2011 is omgevormd naar het huidige C.v.T.A..

Het doel van het C.v.T.A. is het adviseren van het M.F.L.S.-bestuur. Daarnaast is het C.v.T.A. belangrijk om kennis over de Vereniging te behouden. De personen uit het C.v.T.A. kijken met een ruime blik naar de Vereniging. Bij problemen, belangrijke beslissingen, of wanneer het Bestuur geen eenduidige mening kan vormen en daardoor geen besluit kan nemen, kan het C.v.T.A. om advies gevraagd worden. Het C.v.T.A. houdt daarnaast toezicht op het Subsidiefonds van de M.F.L.S. en zorgt voor de keuring van subsidieaanvragen bij dit fonds

C.v.T.A. 2022-2023

Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2022-2023 Floor van Dillen
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2022-2023 Koen Aalders
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2021-2022 Tim Roumen
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2021-2022 Elise van Walraven
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2014-2015 René Wouters
Lid Intern M.F.L.S.-bestuur 2014-2015 Merian Kuipers
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2017-2018 Maayke de Koning
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2017-2018 Irma Gremmen
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Ramzi Khalil
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Niels Brouwer
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Renee Noten
Lid Geneeskunde en Farmacie M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Joren Verhoog
Lid Biomedische wetenschappen en Vitality and Ageing M.F.L.S.-bestuur2016-2017 Marleen Gerretsen
Lid Extern M.F.L.S.-bestuur 2018-2019 Anouk Heesters

Partners