Blokboeken

Blokboeken

Blokboeken

Blokboeken

Algemeen

Blokboeken zijn als het ware handleidingen bij een blok. Anders dan studieboeken beslaan blokboeken maar een aantal tientallen pagina’s. De inhoud verschilt per blok maar vaak omvat een blokboek zelfstudieopdrachten en inleidende/samenvattende teksten bij colleges en practicumhandleidingen.

Een aantal vakken biedt naast een gewoon blokboek ook een snijzaalhandleiding aan. Blokboeken en snijzaalhandleidingen zijn online raad te plegen via Brightspace, en eventueel ook te printen vanaf daar. Aangezien snijzaalhandleidingen vaak verplicht meegenomen moeten worden de snijzaal op, kunnen ook fysieke kopieën besteld worden via Reader Online (zie Snijzaalhandleidingen).

Nadruk en doorverkoop

Zoals bepaald in het Onderwijs- en Examenreglement artikel 3.5.2 is het 'niet toegestaan op welke wijze dan ook studiematerialen te verspreiden of te publiceren, de student is slechts gerechtigd de materialen voor eigen gebruik te benutten'. Het is dus niet toegestaan om zelfgedrukte blokboeken of snijzaalhandleidingen te verkopen aan medestudenten.

Partners