Sociëteit HePatho

Sociëteit HePatho

Sociëteit HePatho

Sociëteit HePatho

Sociëteit HePatho 

In 1994 is HePatho opgericht door de toenmalige voorzitter van de M.F.L.S., Duco Duchatteau, en de toenmalige Praeses van het Forestusbestuur, Pim Langenberg, om (bio)medische hun eigen pauzeplek in de faculteit te bieden. In het voormalige Pathologiegebouw is toen een lege ruimte omgetoverd tot het oorspronkelijke HePatho, genoemd naar een samenvoeging van de griekse woorden ‘hepar’ (lever) en ‘pathologia’ (pathologie). 

In de zomer van 1998 is HePatho verbouwd. De Raad van Bestuur van het LUMC doneerde de bar en VvAA de vloer; Grolsch was bereid om een vaste tapinstallatie te plaatsen. In 1999 is een aanvraag gedaan voor een Sociëteitsvergunning en werd HePatho officieel een sociëteit. Na 10 jaar, in 2004, werd duidelijk dat het Pathologiegebouw ging sluiten en dat HePatho samen met de rest van de M.F.L.S. moest verhuizen. In december van dat jaar is HePatho verplaatst naar de huidige locatie. De huidige bar is geheel geschonken door de Raad van Bestuur van het LUMC. In het collegejaar 2011-2012 is de bar opgeknapt en zijn de fusten, die voorheen voor het bier gebruikt werden, vervangen door drie grote tanks van elk 500 liter. 

Over de jaren heen is HePatho binnen de M.F.L.S. en binnen het LUMC van toenemend belang geweest. Er wordt in grote getalen geluncht, geborreld en gefeest. Ook LUMC-medewerkers kunnen gebruik maken van HePatho. HePatho en de M.F.L.S. streven ernaar een plek voor studenten en medewerkers zijn om gezellig samen te komen in het LUMC.

Borrel reserveren? Stuur een mailtje naar hepatho@mfls.nl 

Algemene voorwaarden HePatho:

Eenieder die Sociëteit HePatho bezoekt gaat akkoord met deze regels.

 • HePatho is een sociëteit van en voor studenten van de M.F.L.S.. Medewerkers van het LUMC zijn welkom, maar kunnen, mits ze niet hebben gereserveerd, worden gevraagd ergens anders te gaan borrelen. Groepen groter dan 10 personen bestaande uit niet-leden zijn verplicht te reserveren.

 • In het gehele LUMC, waaronder Sociëteit HePatho, geldt een rookverbod.

 • Op het LUMC-terrein dient men zich te gedragen conform normale gedragsregels en omgangsvormen. 

 • Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

 • De barcommissie kan elke bezoeker bij twijfel om legitimatie vragen. 

 • Het gebruik, bezit en/of verhandelen van drugs en/of verdovende middelen is niet toegestaan op het LUMC-terrein. 

 • Aanwijzingen van de barcommissie, het M.F.L.S.-bestuur of werknemers van het Facilitair Bedrijf van het LUMC dienen terstond opgevolgd te worden. 

 • De barcommissie en het M.F.L.S.-bestuur houden zich het recht voorbehouden eenieder zonder opgave van redenen de toegang te ontzeggen tot Sociëteit HePatho.

 • Schade wordt verhaald op de veroorzaker. 

 • De M.F.L.S., het LUMC en de Universiteit Leiden zijn niet aansprakelijk voor schade aan en vermissing van persoonlijke eigendommen. 

 • Het niet opvolgen van bovenstaande regels resulteert in ontzegging van de toegang tot Sociëteit HePatho.

 • Bij wetsovertredingen wordt aangifte gedaan bij de politie.

 • Eenieder die HePatho afhuurt voor een borrel stemt toe een vrijwilligersvergoeding te betalen, meer informatie bij het BarManagement.

 

Partners