Word volgend jaar onderdeel van de jaarvertegenwoordiging!

Word volgend jaar onderdeel van de jaarvertegenwoordiging!

Publicatie datum: 29/06/2023

Heb jij altijd al inspraak willen hebben in het onderwijs en lijkt het jou leuk om de student te vertegenwoordigen? Heb jij interesse in het verbeteren van het onderwijs en wil je een commissie vormen samen met andere jaar- of studiegenoten? Zou jij graag activiteiten organiseren om de jaarband te versterken? Solliciteer dan voor een onderwijscommissie! Voor JVT GNK2, JVT BW2, JVT GNK3, JVT BW3, FSV en JVT BMS zijn vacatures open. Om te solliciteren of voor vragen kan je mailen naar lidgnk@mfls.nl (GNK, FAR) of lidbw@mfls.nl (BW, BMS). Uitgebreidere informatie over de verschillende studentvertegenwoordigingen vind je hieronder en is ook te vinden op de opleidingsspecifieke Brightspace-pagina’s. De deadline om je op te geven is 7 juli!

 

JVT GNK/BW2 en 3 

De JVT is één van de leukste en meest leerzame commissies van de M.F.L.S., waarin je naast je jaargenoten ook de opleiding leert kennen. Maar wat houdt de JVT nu precies in?

 

De Jaarvertegenwoordiging van ieder jaar bestaat uit zes studenten. Samen vormen zij de brug tussen alle studenten uit hun jaar en de docenten. Door te weten wat er in het jaar speelt en regelmatig en laagdrempelig contact met de docenten, brengt de JVT alle verschillende ideeën en meningen over het onderwijs bij elkaar, en kan er vanaf daar verder gebouwd worden. Ieder blok wordt na het tentamen geëvalueerd met de Blokcoördinator, de Jaarcoördinator, een onderwijsdeskundige en de JVT. Daar wordt besproken wat er goed gaat, wat er beter kan, en hoe deze verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Tijdens de evaluatie speelt de mening van de JVT een zeer belangrijke rol, samen met de uitkomsten van de GOES-enquête (ingevuld door alle studenten na hun tentamen). In het LUMC is de studenteninspraak zeer goed geregeld: aan de mening van de JVT wordt een grote waarde gehecht en snel actie ondernomen.

 

Ook zorgt de JVT  voor het vormen van een ‘jaarband’. Dat doen zij bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten voor het cohort (denk bijvoorbeeld aan symposia, rondleidingen door het ziekenhuis en enkele gezellige activiteiten (borrel, sporten, pubquiz, etc.)). Ook houden de BW JVTs zich bezig met de organisatie van een paar BW-specifieke activiteiten, zoals het BW-feest en de BW-up-night. De JVT kost +/- 3-4 uur aan tijd gedurende de week (dit verschilt per week en per functie een beetje).

 

Binnen de JVT zijn er verschillende functies:

 • Voorzitter: de voorzitter maakt de agenda en houdt zich op de planning, houdt de groep bij elkaar, en motiveert. Ook heeft de voorzitter een flexibele functie waarin bijgesprongen wordt waar dat binnen de JVT nodig is. Als er voor de collegezaal wat verteld wordt vanuit de JVT, is de voorzitter vaak degene die het woord voert.
 • Secretaris: de secretaris notuleert tijdens de vergaderingen, en houdt de mail bij. Onder het bijhouden van de mail valt ook het contact met de docenten. Het is een nauwkeurige taak.
 • Leden GOES (2 personen bij GNK, 1 bij BW): na ieder tentamen vullen de studenten een enquête in (de GOES-enquête) over het afgelopen blok. De GOES bestaat uit meerkeuzevragen en twee open vragen. De leden GOES inventariseren samen de gegeven antwoorden op de open vragen, zetten dit in een overzichtje en vatten het samen in een verslag, zodat die informatie gebruikt kan worden tijdens de eindevaluatie van het blok.
 • Lid Operationeel Overleg Opleiding / Lid Operationeel Overleg Opleiding Bachelor Geneeskunde (OOO/OBG): in het OOO/OBG komen JVT-leden (van ieder jaar één student), de jaarcoördinatoren, de opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator, onderwijskundigen en het Lid GNK of Lid BW van de M.F.L.S. bij elkaar. Daarin worden alle blokevaluaties besproken, en wat meer jaaroverstijgende zaken die voor alle jaren belangrijk zijn, zoals de overzetting naar MyTimetable, updates rondom de curriculumherziening en zaken gerelateerd aan studentenwelzijn. Het uitvoerend orgaan vergadert ongeveer één keer per vier weken anderhalf uur.
 • Lid PR: het lid PR is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid van de JVT in het jaar. Dit kan aan de hand van JVT-kleding, de jaartrui, nieuwsbrieven, collegepraatjes en de JVT-telefoon. Daarbij beheert het lid PR de Brightspace en JVT-Instagram, waarbinnen je al je creativiteit kwijt kan!

 

Binnen de JVT zijn er dus een heleboel verschillende taken te vervullen, waardoor er voor iedereen een taak is die bij diegene past. Daarnaast heb je als JVT een belangrijke rol in of ben je aanwezig bij verschillende onderwijsactiviteiten door het jaar heen, zoals de Student-Docent-borrels, de M.F.L.S.-LUMC Onderwijsprijzen en het M.F.L.S.-LUMC Onderwijsdebat.

 

Mocht je na de bovenstaande informatie enthousiast zijn geworden over de JVT, stuur ons dan een mailtje dat je interesse hebt. Een motivatiebrief of iets dergelijks is niet nodig! We zullen je dan uitnodigen voor een kort gesprekje van +/-10 minuten waarin we je o.a. vragen stellen over wie je bent, waarom het je leuk lijkt om in de JVT te gaan en je functievoorkeur. Aan de hand van deze gesprekjes stellen wij de commissie samen. De aanmelddeadline is vrijdag 7 juli. Meer informatie nodig? Loop gerust even langs in de Bestuurskamer (K1-69), stuur een mailtje of neem contact op met de huidige JVT van jouw jaar!

 

FSV

Voor het aankomend collegejaar (2023-2024) is de FSV op zoek naar nieuwe studentvertegenwoordigers. De FSV is een commissie van de M.F.L.S. en bestaat uit 9 farmaciestudenten uit alle jaarlagen. De FSV vertegenwoordigt de belangen van studenten bij de opleiding, en staat in nauw contact met het docententeam en de coördinatoren. Daarnaast organiseert de FSV activiteiten en lezingen voor farmaciestudenten.

 

Een aantal voorbeelden van zaken waar de FSV zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden:

 • Themaevaluaties met themacoördinatoren op basis van feedback van studenten uit de GOES-enquête.
 • Periodiek overleg met Duaal Management (opleidingscoördinator- en directeur).
 • Evaluatie voor het verbeteren van de rol van feedback geven en ontvangen binnen de studie.
 • Het opstellen van een mooie maandelijkse nieuwsbrief voor farmaciestudenten.
 • Het behartigen van belangen van studenten; bijvoorbeeld bij het inplannen van inzagemomenten van toetsen.

 

Binnen de FSV zijn er verschillende functies. De taken behorende bij deze functies worden hier kort beschreven;

 1. Voorzitter
 • Leiden van FSV vergaderingen en opstellen van agenda.
 • Contactpersoon voor zaken vanuit M.F.L.S.
 • Aansturen van commissieleden en overzicht houden over lopende zaken.
 1. Secretaris
 • Beheren van de FSV mailbox.
 • Vergaderingen plannen en data voor activiteiten zoeken.
 • Notuleren tijdens vergaderingen
 1. Penningmeester
 • Maken van de begroting
 • Periodiek contact met de penningmeester van de M.F.L.S.
 • Uitgaven bijhouden
 1. Lid Public Relations (PR)
 • Ontwerpen en verspreiden van promotiemateriaal op social media en WhatApp.
 • Plaatsen van vacatures voor apotheken en bedrijven op Brightspace.
 • Schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief.
 1. Lid Activiteiten
 • Bedenken van activiteiten en lezingen voor farmaciestudenten.
 • Contact onderhouden met partijen betrokken bij activiteiten.
 • Nauw contact met penningmeester m.b.t. kosten van activiteiten.
 1. Lid Opleidingscommissie (OLC)
 • Bijwonen en vertegenwoordigen van studenten in de maandelijkse OLC-vergadering.
 • Aanpakken van speerpunt in samenwerking met docent-lid.
 • Contact onderhouden met FSV en LUMC Studentenraad.
 1. Lid GOES Jaar 1/ Lid GOES Jaar 2/ Lid GOES Jaar 3
 • Het vertegenwoordigen van de mening van studenten aan betrokkenen bij de opleiding.
 • Per thema een verslag opstellen op basis van de resultaten van de enquête en de evaluatie met themacoördinator leiden.
 • Betrokkenheid bij kwaliteit en verbeterpunten voor de opleiding

NB. Voor Lid Jaar 3 bestaan taken met name uit vertegenwoordiging van de jaargang en ervaring delen uit voorgaande jaren.

 

Naast dat een jaar FSV doen erg gezellig is, zijn meer voordelen:

 • Je leert veel over samenwerken, plannen, leiding geven en organiseren door je betrokkenheid bij het onderwijs en activiteiten.
 • Je leert de studie, docenten, en mensen achter de schermen op een leuke manier beter kennen.
 • Je maakt connecties voor in de toekomst.
 • Je voegt een mooie commissie-ervaring toe aan je CV.
 • Je wordt deel van een hechte commissie, waarmee je ook mensen buiten je jaarlaag leert kennen.
 • Je ontvangt aan het einde van het jaar een kleine vergoeding voor je inzet. Ben je geïnteresseerd geraakt, of heb je nog vragen? Neem dan contact met de FSV op via fsv@mfls.nl en de M.F.L.S. via lidfarmacie@mfls.nl ! Vermeld indien je wilt solliciteren je naam, jaar van studie, functie(s) van interesse en een korte motivatie. De deadline voor solliciteren voor huidige eerste- en tweedejaarsstudenten is zondag 25 juni 2023!

 

JVT BMS

In the LUMC, students are greatly involved in the evaluation of the education and their opinions are highly valued. The year representation forms the link between the students of your year and the teachers. The aims of the JVT are to discuss and evaluate matters related to the study programme and to organize educational as well as social activities for your year. Being part of the year representation costs about 3-4 hours a week, with about a 1h-meeting a week to discuss current and upcoming matters. Within the JVT, there are several positions:

 • Chair: responsible for planning the meetings, drawing up the agenda for and chairing the JVT meetings. The chair is also the contact person for the course coordinators and gives presentations in front of the year.
 • Secretary: responsible for taking minutes and is in charge of the JVT-e-mail. Therefore, the secretary has regular contact with teachers.
 • Member Operational Consultation of Education (OOO, 2 leden): OOO meetings consists of both students and teachers and are held once every 4 to 6 weeks. During these meetings, the course reports are discussed, which allows you to share all problems that have come up during the course.
 • Member Study Programme Committee (OLC): in the OLC, the (quality of the) education programme is discussed and evaluated from a more managing level. Plans are made about the exact implementation of the education, after which the more practical things will be forwarded to the executive bodies. The OLC can give solicited and unsolicited advice to the Study Programme Board and meets once in every 4 to 6 weeks.
 • Member of Public Relations (PR): responsible for the visibility of the JVT. This member posts announcements on the JVT Brightspace Module and promotes events and activities via Whatsapp and Instagram.
 • Member International/Activities: this position will be fulfilled by an international student, whose tasks are being the contact person for all international students in the year and, additionally, addressing internationalization problems. This person will also be responsible for organizing the activities together with member PR.

Please send an e-mail to lidbw@mfls.nl if you are interested to take place in this committee. Also feel free to come by the Boardroom (K1-69) or approach the current JVT if you have any questions.

Partners