Ondertekening Declaration of Equity

Ondertekening Declaration of Equity

Publicatie datum: 27/03/2023

Lieve leden,

De M.F.L.S. heeft, net als alle studieverenigingen in Leiden, de 'Declaration of Equity' ondertekend. Deze verklaring, opgesteld door het Studievereniging Overleg Platform (StOP) beschrijft doelen aan de hand waarvan je als studievereniging meer aandacht kan besteden aan gelijkheid binnen je vereniging. Door het tekenen van deze verklaring poogt het M.F.L.S.-bestuur te streven naar het naleven van deze doelen. De verklaring is online in te zien via: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/algemeen/diversiteit/declaration-of-equity.pdf

Heb je vragen over deze verklaring of zou je eens willen sparren over dit onderwerp? Kom vooral eens langs de Besturuskamer (K1-69) om hierover te kletsen onder het genot van een kopje koffie

Liefs,
Het 110e M.F.L.S.-bestuur

 

 

 

Partners