Overzicht

CV-Check en Lunch

CV-Check en Lunch

Benieuwd naar hoe je je CV het best kan vormgeven? Of wil je weten hoe je je eigen CV kunt verbeteren? Kom dan naar de CV-check van LUMC Career Service in HePatho met gratis lunch op 1 juli van 13:00-14:00 uur! Vergeet niet je CV uit te printen of op je laptop te openen.

-----

Curious about how best to create your resume? Or would you like to know how to improve your own CV? Then come to the CV-check of LUMC Career Service in HePatho with free lunch on July 1 from 13:00-14:00 hours! Don't forget to print your resume or open it on your laptop.

Partners