Onderwijsevaluatie in het LUMC (Onderwijsevaluatie)

Onderwijscommissies van de M.F.L.S. evalueren met behulp van de mening van het hele studiejaar al het onderwijs wat er in het LUMC gegeven wordt. Na elk vak, blok of coschap wordt er een enquete verstuurd naar alle studenten die het vak gevolgd hebben. De jaarvertegenwoordiging gaat hiermee aan de slag en probeert zo het onderwijs te verbeteren.

 

In de animatiefilm hieronder wordt de hele evaluatiecyclus beschreven.