L.M.D. Forestus

Het Leids Medisch Dispuut Forestus is de vijfde tak van de M.F.L.S. en is opgericht op 27 mei 1992. Het gezelligheidsdispuut is een zelfstandig functionerende organisatie binnen de M.F.L.S., met een eigen Bestuur. Meer informatie is te vinden op de website van Forestus.

Forestus organiseert regelmatig activiteiten voor haar Leden. De meeste hiervan zijn ook toegankelijk voor niet-leden. Zo wordt er elke dinsdagavond geborreld in De Hut van Ome Henne, zijn er regelmatig feesten en is er een aantal keer per jaar een Cantus, een oorspronkelijk Vlaamse activiteit die halverwege de jaren negentig door Leden van Forestus in Leiden geïntroduceerd is. Naast deze gezelligheidsactiviteiten worden er regelmatig lezingen, excursies en rondleidingen georganiseerd.

Op dit moment telt Forestus meer dan 300 Leden. Veel van de actieve Leden zijn ook actief binnen de M.F.L.S.

Doelstellingen

  • Het versterken van de banden binnen de facultaire gemeenschap, in het bijzonder die tussen studenten onderling en die tussen studenten en docenten;
  • Het vergroten van de mogelijkheden tot het ontplooien van en deelname aan activiteiten, die individueel moeilijk realiseerbaar zijn;
  • Het verruimen van de blik van haar Leden op de medische professie;
  • Het vergroten van de kennis van haar Leden, alsmede van hun vaardigheden op organisatorisch en sociaal vlak;
  • Het bieden van ontspanning en gezelligheid.

Voor vragen aan deze commissie kun je mailen naar: forestusbestuur@mfls.nl

None 2019-2020

Praeses Chris-Lie Spier
Ab actis S.E. Licher
Quaestor Lowieke Snorn
Assessor Internus Emma Dumoulin
Assessor Externus Christy van Marwijk