College van Toetsing en Advies (CvTA)

Het College van Toetsing en Advies (CvTA) is een adviesorgaan voor het M.F.L.S.-bestuur. Tot aan het jaar 2010-2011 is er een Comité van Advies geweest, welke in het jaar 2010-2011 is omgevormd naar het huidige CvTA.

Het doel van het CvTA is het adviseren van het M.F.L.S.-bestuur. Daarnaast is het CvTA belangrijk om kennis over de Vereniging te behouden. De personen uit het CvTA kijken met een ruime blik naar de Vereniging. Bij problemen, belangrijke beslissingen, of wanneer het Bestuur geen eenduidige mening kan vormen en daardoor geen besluit kan nemen, kan het CvTA om advies gevraagd worden.

CvTA 2019-2020

Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2019-2020 Caroline Balm
M.F.L.S.-bestuur 2019-2020 Marlies Wagener
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2018-2019 Tom van Ravens
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2018-2019 Bianca Biersteker
Lid Onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-bestuur 2008-2009 Michiel de Graaf
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2011-2012 Jacco Kroese
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2011-2012 Raphaël Rienstra
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Ramzi Khalil
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Niels Brouwer
Lid Extern M.F.L.S.-bestuur 2012-2013 Sabine Bezstarosti
Lid Onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-bestuur 2013-2014 Wietske Boer
Lid Intern M.F.L.S.-bestuur 2014-2015 Merian Kuipers
Secretaris M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Renee Noten
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Lotte van Klaveren
Penningmeester BarManagement 2013-2014 Emma Brouwer