Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality and Ageing aan het LUMC.

Bestuur

Het 109e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2021-2022 als volgt geconstitueerd:

Tim Roumen
Voorzitter
voorzitter@mfls.nl
Danique Wille
Secretaris
secretaris@mfls.nl
Elise van Walraven
Penningmeester
penningmeester@mfls.nl
Salima Skalli
Lid Onderwijs Geneeskunde en Lid Onderwijs Farmacie
lidgnk@mfls.nl en lidfarmacie@mfls.nl
Laura Overdam
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen en Lid Onderwijs Vitality and Ageing
lidbw@mfls.nl en lidv&a@mfls.nl
Sarah van Rooden
Lid Intern
lidintern@mfls.nl
Bo van Oldenmark
Lid Extern
lidextern@mfls.nl