Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality and Ageing aan het LUMC.

Bestuur

Het 108e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2020-2021 als volgt geconstitueerd:

Claire Eymaal
Voorzitter
voorzitter@mfls.nl
Esther van Tol
Secretaris
secretaris@mfls.nl
Vincent van der Wolf
Penningmeester
penningmeester@mfls.nl
Isobel Bowring
Lid Onderwijs Geneeskunde en Lid Onderwijs Farmacie
lidgnk@mfls.nl en lidfarmacie@mfls.nl
Marleen de Winter
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen en Lid Onderwijs Vitality and Ageing
lidbw@mfls.nl en lidv&a@mfls.nl
Victor Benthem
Lid Intern
lidintern@mfls.nl
Lotte Vissers
Lid Extern
lidextern@mfls.nl