Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality and Ageing aan het LUMC.

Bestuur

Het 107e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2019-2020 als volgt geconstitueerd:

Caroline Balm
Voorzitter
voorzitter@mfls.nl
Katinka Spekking
Secretaris
secretaris@mfls.nl
Marlies Wagener
Penningmeester
penningmeester@mfls.nl
Marlou Leenders
Lid Onderwijs Geneeskunde en Lid Onderwijs Farmacie
lidgnk@mfls.nl en lidfarmacie@mfls.nl
Fleur Meulmeester
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen en Lid Onderwijs Vitality and Ageing
lidbw@mfls.nl en lidv&a@mfls.nl
Koen Wijsman
Lid Intern
lidintern@mfls.nl
Yasin Yüksel
Lid Extern
lidextern@mfls.nl