Blokboeken

Blokboeken zijn als het ware handleidingen bij een blok. Anders dan studieboeken beslaan blokboeken maar een aantal tientallen pagina’s. De inhoud verschilt per blok maar vaak omvat een blokboek zelfstudieopdrachten, inleidende/samenvattende teksten bij colleges en practicumhandleidingen.

Een aantal vakken biedt naast een gewoon blokboek ook een snijzaalhandleiding aan. Blokboeken en snijzaalhandleidingen zijn online raad te plegen via Blackboard, en eventueel ook te printen vanaf daar. Aangezien snijzaalhandleidingen vaak verplicht meegenomen moeten worden de snijzaal op, kunnen ook fysieke kopieën besteld worden via Reader Online (zie www.mfls.nl/snijzaalhandleidingen). Normale blokboeken kunnen niet meer fysiek gekocht worden, tenzij de student deze zelf uitprint.