Medische Faculteit der Leidse Studenten

M.F.L.S.-logo

De Medische Faculteit der Leidse Studenten, beter bekend als de M.F.L.S., is de studievereniging voor alle studenten van de faculteit Geneeskunde/LUMC. Deze studenten en alle co-assistenten zijn automatisch lid. Hierdoor telt de Vereniging ruim 2.700 leden.

De Vereniging is opgericht 1912. Een overzicht van de rijke historie van de Vereniging staat opgetekend onder het kopje Geschiedenis.

 

 

 

 

Structuur

Binnen de M.F.L.S. zijn zes hoofdtakken te onderscheiden:

Als studievereniging voor de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen zet de M.F.L.S. zich in voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kent de Vereniging zeer veel commissies, welke actief zijn met het organiseren van diverse activiteiten om de band tussen actieve leden, studenten en docenten te versterken. Meer informatie over alles wat de M.F.L.S. organiseert en opzet is te vinden onder het kopje Commissies. De M.F.L.S. maakt ook gebruik van facebook, hierover geldt een facebookprotocol.