College van Toetsing en Advies (CvTA)

Het College van Toetsing en Advies (CvTA) is een adviesorgaan voor het M.F.L.S.-bestuur. Tot aan het jaar 2010-2011 is er een Comité van Advies geweest, welke in het jaar 2010-2011 is omgevormd naar het huidige CvTA.

Het doel van het CvTA is het adviseren van het M.F.L.S.-bestuur. Daarnaast is het CvTA belangrijk om kennis over de Vereniging te behouden. De personen uit het CvTA kijken met een ruime blik naar de Vereniging. Bij problemen, belangrijke beslissingen, of wanneer het Bestuur geen eenduidige mening kan vormen en daardoor geen besluit kan nemen, kan het CvTA om advies gevraagd worden.

CvTA 2015-2016

Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2016-2017 Lidewij Vroonhof
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2016-2017 Kanishk Kaushik
Voorzitter M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Sander Sandkuyl
Penningmeester M.F.L.S.-bestuur 2015-2016 Yvonne Versluijs
Wytse Van Den Bosch
Benthe de Kok
Lisa de Pont
Jacco Kroese
Raphaël Rienstra
Marieke Epping
Banne Nemeth
Jaap Schreurs
Michiel de Graaf
David Shaproski