Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality and Ageing aan het LUMC.

Bestuur 2018-2019

Het 106e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2018-2019 als volgt geconstitueerd:

Tom van Ravens
Voorzitter
voorzitter@mfls.nl
Maud Schoot Uiterkamp
Secretaris
secretaris@mfls.nl
Bianca Biersteker
Penningmeester
penningmeester@mfls.nl
Eva Nieuwpoort
Lid Onderwijs Geneeskunde en Lid Onderwijs Farmacie
lidgnk@mfls.nl en lidfarmacie@mfls.nl
Imke Wijnen
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen en Lid Onderwijs Vitality and Ageing
lidbw@mfls.nl en lidv&a@mfls.nl
Tijn van Stekelenburg
Lid Intern
lidintern@mfls.nl
Anouk Heesters
Lid Extern
lidextern@mfls.nl