Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-Bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het LUMC.

Bestuur 2017-2018

Het 105e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2017-2018 als volgt geconstitueerd:

Josif Vlaski
Voorzitter
voorzitter@mfls.nl
Maayke de Koning
Secretaris
secretaris@mfls.nl
Irma Gremmen
Penningmeester
penningmeester@mfls.nl
Lieke ter Welle
Lid Onderwijs Geneeskunde
lidgnk@mfls.nl
Tom Bevers
Lid Onderwijs Biomedische wetenschappen
lidbw@mfls.nl
Alexander Hamming
Lid Intern
lidintern@mfls.nl
Nienke Wit
Lid Extern
lidextern@mfls.nl