Leidse Co-raad

De Leidse Co-raad (LCR) zet zich in voor alles wat met co-schappen en co-assistenten te maken heeft.

IMG_9507

Leidse Co-Raad

Anu ter Haar
Iris van Munster
Jacob de Boer
Kristel ter Horst
Laura ten Hove
Lisa de Pont
Niels Brouwer
Rosie Froeling
David Buis
Vera Asscher
Florine de Boer
Joren Verhoog - Lid Onderwijs Geneeskunde 
Juliette van der Does - Assessor

 

Doel

De LCR zet zich in voor alles wat met co-schappen en co-assistenten te maken heeft. Hierbij heeft zij een aantal doelstellingen:

Het zo hoog mogelijk houden van de kwaliteit van de klinische fase.
 • Functioneren als schakel tussen de co-assistenten en het opleidingsbestuur.
 • Het bewaken van de rechten van de co-assistent.
 • Het organiseren van activiteiten als aanvulling op de co-schappen.
 • Het leggen en onderhouden van contacten met verwante organisaties. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken heeft zij de volgende taken:

 • De LCR vergadert 1 keer per 2-3 weken. Tijdens deze vergadering worden plannen gemaakt ter uitvoering van de doelstellingen en problemen besproken.
 • De LCR neemt deel aan panelgesprekken waarin het onderwijs geëvalueerd wordt. Tevens ziet zij er op toe dat afspraken die aldaar gemaakt worden, worden uitgevoerd.
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers in het OLC (opleidingscommissie).
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers in het LOCA (landelijk overleg co-assistenten). Lopende zaken bij de verschillende faculteiten worden gerapporteerd en er vindt overleg plaats over hoe zaken bij andere faculteiten er aan toe gaan. 
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers in het UO KF (uitvoerend orgaan klinische fase). 
 • De LCR organiseert cursussen, borrels, symposia en meer.
 • De LCR treedt adviserend op bij vernieuwingen/veranderingen in het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuw curriculum, het ontwikkelen van een beoordelingssysteem en de verdeling van de co-assistentenplaatsen. 
 • De assessor en het lid geneeskunde van het M.F.L.S.-bestuur maken deel uit van de LCR. 

Contact 

Heb jij informatie die toegevoegd kan worden aan deze site? Of is er iets dat je aan ons kwijt wilt?  Mail ons: leidsecoraad@mfls.nl Voeg ons ook toe op facebook! www.facebook.com/LeidseCoRaad