Leidse Co-raad

De Leidse Co-raad (LCR) is een representatieve afvaardiging van alle co-assistenten en zet zich in voor alles wat met coschappen en coassistenten te maken heeft. Hierbij heeft zij de volgende doelstellingen:

 • Het zo hoog mogelijk houden van de kwaliteit van de klinische fase.
 • Behartigen van belangen van coassistenten op het gebied van onderwijs en alle verdere zaken die in de ruimste zin des woords het onderwijsmilieu ten goede kunnen komen.
 • Behartigen van belangen van coassistenten op het gebied van beleid, beheer en bestuur van de LUMC-onderwijsgemeenschap.
 • Functioneren als schakel tussen coassistenten en de onderwijsorganisatie van het LUMC.
 • Bewaken van de rechten van de coassistent.
 • Organiseren van activiteiten als aanvulling op de coschappen.
 • Leggen en onderhouden van contacten met verwante organisaties.

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de LCR de volgende taken:

 • Vergaderen om huidige plannen te evalueren, nieuwe plannen te maken ter uitvoering van de doelstellingen, en problemen te bespreken. De vergadering vindt eens per drie weken plaats. 
 • Toezien op de aanstelling van twee vertegenwoordigers per cogroep. De LCR organiseert 4 keer per jaar een cogroepvertegenwoordigersbijeenkomst waar alle coschappen geëvalueerd worden.
 • Deelenemen aan panelgesprekken waarin het onderwijs geëvalueerd wordt. Tevens er op toezien dat de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. 
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door twee leden van de LCR bij elke affiliatievergadering (overleggen tussen de coschapscoördinator uit het LUMC en coassistentenopleiders uit de affiliaties van het desbetreffende specialisme).
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door twee leden van de LCR in de opleidingscommissie (OLC) van het LUMC.
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door twee leden van de LCR in het Operationeel Onderwijs Overleg (OOO) (voorheen: Uitvoerend Orgaan Master) van het LUMC.
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door twee leden van de LCR in het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten).
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door een lid van de LCR in de Student Advies Commissie (SAC) van de M.F.L.S.
 • Zorgen voor vertegenwoordiging door een lid van de LCR in de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio).
 • Jaarlijks organiseren van co-borrels, een symposium, een  ‘speeddate’-evenement, workshops en meer.
 • Adviserend optreden bij vernieuwingen/veranderingen in het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een beoordelingssysteem, de verdeling van coassistentenplaatsen, en door zitting te nemen in de Taskforce bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum.
 • Inventariseren van het beste coschap onder coassistenten middels een enquête.
De Assessor van het LUMC en het Lid Onderwijs Geneeskunde van het M.F.L.S.-bestuur maken deel uit van de LCR

De Leidse Co-raad hecht waarde aan input van coassistenten. Voor alle klachten, opmerkingen en vragen omtrent coschappen kunnen coassistenten leden van de co-raad aanspreken of mailen via leidsecoraad@mfls.nl.

Voeg ons ook toe op Facebook! www.facebook.com/LeidseCoRaad

Voor vragen aan deze commissie kun je mailen naar: leidsecoraad@mfls.nl

Leidse Co-raad 2018-2019

Voorzitter Joren Verhoog
Secretaris Renee Noten
Penningmeester Stephan Wezenberg
Lid studenten Lidewij Boogers
Lid LCR Julian Ghobrial
Lid LCR Inge van Gool
Lid LCR Irma Gremmen
Lid LCR Kees Haasnoot
Lid LCR Sem Jue
Lid LCR Daniël Klein
Lid LCR Stijn Kremer
Lid LCR Lieke ter Welle
Lid Onderwijs Geneeskunde 2018-2019 Eva Nieuwpoort
Student-Assessor 2018-2019 Dagmar Brouwer