Leidse Co-raad

 

De Leidse Co-raad (LCR) is een representatieve afvaardiging van alle co-assistenten en zet zich in voor alles wat met coschappen en coassistenten te maken heeft. Hierbij heeft zij de volgende doelstelling:

 

Het zo hoog mogelijk houden van de kwaliteit van de klinische fase

 • Het behartigen van belangen van coassistenten op het gebied van onderwijs en alle verdere zaken die in de ruimste zin des woords het onderwijsmilieu ten goede kunnen komen
 • Het behartigen van belangen van coassistenten op het gebied van beleid, beheer en bestuur van de LUMC-onderwijsgemeenschap
 • Functioneren als schakel tussen coassistenten en de onderwijsorganisatie van het LUMC
 • Het bewaken van de rechten van de coassistent
 • Het organiseren van activiteiten als aanvulling op de coschappen
 • Het leggen en onderhouden van contacten met verwante organisaties

 

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de LCR de volgende taken:

 • De LCR vergadert eens per 3 weken. Tijdens deze vergadering worden huidige plannen geëvalueerd, nieuwe plannen gemaakt ter uitvoering van de doelstellingen, en worden problemen besproken
 • De LCR ziet erop toe dat er per cogroep 2 vertegenwoordigers aangesteld worden. De LCR organiseert 4 keer per jaar een cogroepvertegenwoordigersbijeenkomst waar alle coschappen geëvalueerd worden.
 • De LCR neemt deel aan panelgesprekken waarin het onderwijs geëvalueerd wordt. Tevens ziet zij erop toe dat afspraken die aldaar gemaakt worden, worden uitgevoerd
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers bij elke affiliatievergadering (overleggen tussen de coschapscoördinator uit het LUMC en coassistentenopleiders uit de affiliaties van het desbetreffende specialisme)
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers in de OLC (opleidingscommissie) van het LUMC
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers in het Operationeel Onderwijs Overleg (voorheen: Uitvoerend Orgaan Master) van het LUMC
 • De LCR heeft 2 vertegenwoordigers in het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten). Lopende zaken bij de verschillende faculteiten worden gerapporteerd en er vindt interfacultair overleg plaats
 • De LCR heeft 1 vertegenwoordiger in de SAC (Student Advies Commissie) van de M.F.L.S.
 • De LCR heeft 1 vertegenwoordiger in de OOR (Onderwijs- en Opleidingsregio)
 • De LCR organiseert jaarlijks co-borrels, een symposium, een  ‘speeddate’-evenement, workshops en meer
 • De LCR treedt adviserend op bij vernieuwingen/veranderingen in het onderwijs. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een beoordelingssysteem, de verdeling van coassistentenplaatsen, en door zitting te nemen in de Taskforce bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum
 • Inventarisatie van het beste coschap onder coassistenten middels een enquête
 • De Assessor van het LUMC en het Lid Onderwijs Geneeskunde van het M.F.L.S.-bestuur maken deel uit van de LCR

De Leidse Co-raad hecht waarde aan input van coassistenten. Voor alle klachten, opmerkingen en vragen omtrent coschappen kunnen coassistenten leden van de co-raad aanspreken of mailen via leidsecoraad@mfls.nl.

 

Voeg ons ook toe op Facebook! www.facebook.com/LeidseCoRaad

Voor vragen aan deze commissie kun je mailen naar: leidsecoraad@mfls.nl

Voor vragen aan deze commissie kun je mailen naar: leidsecoraad@mfls.nl

Leidse Co-raad 2017-2018

Voorzitter Joren Verhoog
Secretaris Maren Buntinx
Penningmeester Daniël Klein
Lid studenten Janine Hogenwoning
Lid Onderwijs Suzanne Bezstarosti
Lid LCR David Buis
Lid LCR Florine Boer
Lid LCR Julia Deneer
Lid LCR Kira van Hof
Lid LCR Renee Noten
Lid LCR Stijn Kremer
Lid LCR Vera Asscher
Lid Onderwijs Geneeskunde 2017-2018 Lieke ter Welle
Student-assessor 2017-2018 Anne Leerling