Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality and Ageing aan het LUMC.

Bestuur 2018-2019

Het 106e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2018-2019 als volgt geconstitueerd:

Tom van Ravens

voorzitter@mfls.nl
Maud Schoot Uiterkamp

secretaris@mfls.nl
Bianca Biersteker

penningmeester@mfls.nl
Tijn van Stekelenburg

lidintern@mfls.nl
Anouk Heesters

lidextern@mfls.nl