Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-Bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het LUMC.

Bestuur 2016-2017

Het 104e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2016-2017 als volgt geconstitueerd:

Lidewij Vroonhof

voorzitter@mfls.nl
Menthe Bergmans

secretaris@mfls.nl
Kanishk Kaushik

penningmeester@mfls.nl
Eva Klaase

lidgnk@mfls.nl
Marleen Gerretsen

lidbw@mfls.nl
Wingchi Cheng

lidintern@mfls.nl
Alexander Broux

lidextern@mfls.nl