Het M.F.L.S.-bestuur

Het M.F.L.S.-Bestuur bestaat uit zeven gelijkwaardige bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft algemene bestuurstaken en functiespecifieke taken. Gezamenlijk vormen de bestuursleden de vertegenwoordiging van de studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen van het LUMC.

Bestuur 2017-2018

Het 105e Bestuur van de Medische Faculteit der Leidse Studenten heeft zich voor het bestuursjaar 2017-2018 als volgt geconstitueerd:

Josif Vlaski

voorzitter@mfls.nl
Maayke de Koning

secretaris@mfls.nl
Irma Gremmen

penningmeester@mfls.nl
Lieke ter Welle

lidgnk@mfls.nl
Tom Bevers

lidbw@mfls.nl
Alexander Hamming

lidintern@mfls.nl
Nienke Wit

lidextern@mfls.nl