Diescommissie (Dies)

Voor vragen aan deze commissie kun je mailen naar: dies@mfls.nl

Dies 2018

Voorzitter Nikki Spaansen
Secretaris Eva Verbiest
Penningmeester Yannick Versteeg
Lid Programma Mila Beaufort
Lid Programma Jonne ter Braake
Lid PR / Sponsoring Chris Buijvoets
Lid Bestuur Tom van Ravens
Lid Bestuur Tijn van Stekelenburg