Symposium Begeleiding Coassistenten - Kan dat beter?

De begeleiding van de coassistent staat momenteel erg in de belangstelling, vooral door een toename van burn-out onder medische studenten. Alle faculteiten in Nederland proberen mentoraten en andere vormen van begeleiding aan te bieden om de studenten te helpen hun studieresultaten te verbeteren, als ook hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te ondersteunen. Mede naar aanleiding hiervan werd het coassistenten coaching (COCO) project opgestart, een studie naar mogelijkheden tot aanvullende ondersteuning van coassistenten door medische professionals. Inmiddels zijn de resultaten van deze studie gepubliceerd in de International Journal of Medical Education. Er lijkt een plaats weggelegd voor medisch specialisten die net met pensioen zijn, om als coach de coassistenten te begeleiden. Een klankbord blijkt heel belangrijk te zijn. Ook de coaches die aan het project mee hebben gewerkt, waren zeer enthousiast. Kortom een win-win situatie voor de student en de medisch specialist. Op het symposium komen diverse sprekers aan bod, die vanuit hun professie dit probleem nader toelichten. Daarnaast is er de mogelijkheid om van de studenten zelf te horen wat zij ervan vinden. Kortom, een levendige discussie zal zeker niet ontbreken. Wij hopen da
  • Locatie: HMC Westeinde, aula 2e etage (route groen)
  • Vanaf 17:30 uur uur