M.F.L.S.-LUMC Onderwjsdebat

Op maandag 2 maart organiseert de M.F.L.S. in samenwerking met het LUMC het jaarlijkse Onderwijsdebat. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen bediscussiëren studenten en docenten de stand van zaken in het wetenschappelijk onderwijs. Verschillende onderwerpen komen aan bod; waar moet op gelet worden bij de selectie van de aankomende studenten? Zouden LUMC-studenten wel mogen roken? En zou je zelf enkele studiepunten op je eigen manier moeten kunnen invullen?

De jury zal bestaan uit Prof.dr. Pancras Hogendoorn, Prof.dr. Friedo Dekker, Sem Jue (Voorzitter Leidse Co-raad) en Marloes van Dorst (Voorzitter Jaarvertegenwoordiging Biomedical Sciences). Bent u benieuwd naar meningen over het onderwijs in en om het LUMC of heeft u zelf een goed idee, dan bent u van harte uitgenodigd op maandag 2 maart.
  • Locatie: Foyer, gebouw 3
  • Vanaf 17.30 uur